Siirry sisältöön

Työturvallisuuskorttikoulutus

Työturvallisuuskorttikoulutuksen kesto on seitsemän tai neljä tuntia riippuen siitä, onko kyseessä kertaus- vai peruskoulutus. Lisäksi on tentti. Koulutus voidaan toteuttaa yhdessä osassa tai jakaa kurssi sopiviksi kokonaisuuksiksi. Koulutus voi olla myös pidempi ja koulutuspäivään liittyy harjoituksia ja tehtäviä sekä hyödyntää erilaisia oppimisympäristöjä kuten turvapuistoja.

Koulutukseen kuuluu sähköinen tentti, joka voidaan tehdä myös perinteisesti paperilla. Jos kurssilaisella on lukemiseen tai oppimiseen liittyviä vaikeuksia, tentti on mahdollista toteuttaa suullisesti, mistä kannattaa sopia kurssinjohtajan kanssa etukäteen. Jos tenttiä ei läpäise, sen voi uusia kaksi kertaa.

Kortti on todistus suoritetusta koulutuksesta

Työturvallisuuskortti® on todistus suoritetusta koulutuksesta. Todistuksena toimii myös mobiilikortti osoitteessa https://mobiili.korttitieto.fi/(siirryt toiseen palveluun).

Kurssinjohtaja voi tarvittaessa kirjoittaa kurssin suorittamisesta määräaikaisen todistuksen, jonka voimassaoloaika on maksimissaan yksi kuukausi (4 viikkoa). 

Todistuksesta pitää selvitä seuraavat asiat:

Kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyyskoulutuksen suorittamisesta on annettava aina kirjallinen todistus kurssin suorittaneelle Liikenteen turvallisuusviraston vaatimusten mukaisesti.

Työturvallisuuskortti® on voimassa viisi vuotta.

Työturvallisuuskorttikoulutuksessa käsitellään seuraavat oppimistavoitteet:

Koulutustavan ja kurssinjohtajan valinta

Työturvallisuuskorttikoulutus voidaan järjestää yrityksen omana tilauskoulutuksena tai kurssilaiset osallistuvat avoimeen koulutukseen. Yrityksen oma Työturvallisuuskortin kurssinjohtaja on myös perusteltu ratkaisu useissa tapauksissa.

Tilauskoulutuksen etuna on mahdollisuus tuoda koulutuspäivä joustavasti osaksi oman henkilöstön työsuojeluosaamisen ja organisaation työsuojelutoiminnan kehittämistä. Koulutukseen on helppo kytkeä  yrityskohtaiset tai tilaajakohtaiset käytännöt ja työpaikkakohtaiset tarpeet. Avoimessa koulutuksessa osallistujien erilainen tausta ja kokemus työelämästä voivat olla koulutusta rikastava ja monipuolistava tekijä.

Osaava ja oman alan tunteva kurssinjohtaja pystyy tuomaan koulutukseen ne asiat, joita kurssilaiset tarvitsevat ammattitaitonsa ja osaamisensa tueksi ja käyttämään alakohtaisesti painotettua lisämateriaalia koulutuksen tukena.

Työturvallisuuskortin voi nykyään suorittaa monella eri tavalla, verkkokoulutuksena, monimuotototeutuksena tai perinteisenä luokkaopetuksena. On myös mahdollista toimia useiden yritysten tapaan ja räätälöidä koulutus yrityksen omista lähtökohdista.

Työturvallisuuskorttia ei voi suorittaa kokonaisuudessaan itsenäisinä opintoina.

Ammattipätevyyden jatkokoulutuspäivä

Kuorma- ja linja-autonkuljettajille, jotka tarvitsevat ammattipätevyyden jatkokoulutuspäiviä, työturvallisuuskorttikoulutus on yksi mahdollisuus. Tarkista, että kurssinjohtajalla on Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) myöntämä koulutuskeskuslupa ja että päivä toteutetaan ammattipätevyyspäivänä.

Ohjelmana käytetään Trafin hyväksymää koulutusohjelmaa ”Kuljettajana yhteisellä työpaikalla”, diaarinumero TRAFICOM/439311/05.03.07/2021. Hyväksytyistä koulutuskeskuksista löydät listan Trafin sivuilta, www.trafi.fi(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Vieraskielisen koulutuksen toteuttaminen

Koulutus voidaan järjestää millä tahansa kurssinjohtajan hallitsemalla kielellä tai tulkattuna. Tyoturvallisuuskortti.fi-sivulta (siirryt toiseen palveluun)voit hakea koulutuksia myös koulutuskielen mukaan.

Koulutuksen hinta

Koulutusta tarjoavat koulutusorganisaatiot ja yrittäjät hinnoittelevat koulutuspäivänsä itse markkinaehtoisesti. Käsityksen hintatasosta saa tyoturvallisuuskortti.fi -sivun(siirryt toiseen palveluun) koulutushaun kautta.

Tilauskoulutuksen osalta kannattaa pyytää kurssinjohtajalta tarjous koulutuspäivän toteuttamisesta.

Kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutusmerkinnästä kurssinjohtaja voi veloittaa Liikenteen turvallisuusviraston voimassaolevan maksuasetuksen mukaisen rekisteröintimaksun. Hinnat löydät Trafin sivuilta (www.trafi.fi)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Koulutusmateriaali

Kurssin perusmateriaalina käytetään kurssilaisille jaettavaa työkirjaa. Materiaali on tehty myös ruotsin, englannin, viron ja venäjän, arabian, puolan, ukrainan, saksan kielillä. Tentit on myös käännetty näille kielille.

Kurssinjohtajien materiaalin perusrunkoa täydentämään on tehty alakohtaista syventävää materiaalia, jonka hyödyntäminen on suositeltavaa erityisesti silloin, kun koulutuksen kohderyhmä toimii samalla alalla. Alakohtaisella materiaalilla voi myös avoimessa koulutuksessa havainnollistaa eri alojen haasteita yhteisillä työpaikoilla.

Alakohtaista materiaalia on tehty seuraaville aloille:

(* merkityt vaativat oman kurssinjohtajakoulutuksen materiaalin saamiseksi)

Materiaalit ovat päivityksessä ja uudet materiaalit julkaistaan syksyllä 2023.

Palautetta koulutuksista

Työturvallisuuskorttikoulutuksista on mahdollisuus antaa palautetta sähköisen tentin lomakkeella koulutuksen päätteeksi tai sähköpostitse osoitteella kortti@ttk.fi(siirryt toiseen palveluun).

Tietoa järjestelmästä

Tietoa Työturvallisuuskorttijärjestelmästä, sen kehittämisestä ja ajankohtaisista asioista saat tyoturvallisuuskortti.fi-sivun kautta.